فلش مموری سان دیسک


این فلش مموری 16 گیگ می باشد با قابلیت پشتیبانی از USB2،USB1 وزن آن 2.5گرم میباشد