در مرحله اول کالا را انتخاب می کنیم و در سبد خرید اضافه می کنیم

ass1

درمرحله بعد طبق شکل زیر جهت پرداخت وجه اقدام لازم را انجام می دهیم